Teddystune.nl is hier niet langer beschikbaar, bezoek in plaats daarvan facebook.com/TeddysTuneTime/about.

De muzikale tijdlijn: van hymnen tot techno

Een wereld zonder muziek is vandaag de dag ondenkbaar. De meeste mensen luisteren de gehele dag door naar muziek, zowel thuis als op het werk. Muziek zorgt voor aangename afleiding en lijkt tegenwoordig onlosmakelijk verbonden te zijn met het dagelijkse leven van de mensheid. Het is alom vertegenwoordigd: in de natuur, op de radio en uiteraard online. Van YouTube tot de slots in het online casino (meer op https://www.onlinecasinogids.com). Werkelijk overal zit muziek in. Muziek is echter al eeuwen oud en is dus geenszins een modern fenomeen.

Muziek in de Oudheid

Muziek speelt al heel lang een grote rol in de samenleving. Uit reliëfs is gebleken dat de oude Egyptenaren zich reeds met muziek bezighielden. In de tempels waren vaak muzikanten aanwezig die de hymnen - lofzangen die gezongen werden ter verering van een god of godin - begeleidden met slag-, blaas- en snaarinstrumenten, zoals de harp. Bovendien laten de reliëfs duidelijk zien dat de Egyptenaren ervan hielden om te dansen. Kortom, muziek en dans zorgden in de Oudheid reeds voor afleiding en ontspanning. Ook bij de oude Grieken, de Etrusken en de oude Romeinen werd er op los gemusiceerd, gedanst en gezongen. Muziek had dus niet slechts een religieuze functie, maar zeker ook een sociale functie.

Muziek als cultureel verschijnsel

Hoewel er tegenwoordig nog steeds hymnen gezongen worden, zijn deze lofzangen enigszins naar de achtergrond geraakt. Muziek is een enorm breed begrip geworden en er zijn in de loop der tijd diverse muziekstromingen ontstaan. Elke stroming is echter te herleiden tot een bepaalde (sub)cultuur of tot een bepaalde (cultuur)periode. Zo kan de hedendaagse technomuziek beschouwd worden als een muzikale expressie van de moderne westerse beschaving, die gedomineerd wordt door computertechnologie.